این بازی اصلا نقد و برسی نمیخاد.اینقدر چرت و پرته که اصلا صحبتش نیست.اگه بهتون مفت هم دادن نگیرین.نسبتا با کیفیته ولی در حد مرگ چرته.